Eyewitness.nu

Eyewitness.nu är ett 52 sidors dokumentärt bildmagasin som utkommer fyra gånger per år.

Den dokumentära bilden driver historierna om den osminkade vardagen i vår omvärld.

Reportage med närvaro i bild och text med människan i centrum. Magasinet är politiskt och religiöst obundet.

 

 Belönad med Publicistklubben Västras stora pris 2016.

 

”Känslosamt, närvarande och alltid med människan i centrum.

Magnus Sundberg visar vikten att med mod, erfarenhet och

yrkeskunnande värna det grundläggande journalistiska uppdraget:

Den osminkade berättelsen om människans villkor.

I den lilla och stora världen.

 

Magnus Sundberg

Fotojournalist och ansvarig utgivare

info@eyewitness.nu

 

+46 (0) 705 751123           Beställ på www.eyewitness.nu